MUDr. Lenka Košťálová
Praktický lékař pro děti a dorost

O nás

MUDr. Lenka Košťálová

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Diplom v oboru pediatrie získala v roce 1987. V roce 1990 získala I. atestaci v oboru Pediatrie. Od roku 1993 vykonává soukromou lékařkou praxi v Adamově, má tedy třicet let zkušeností s praktickou medicínou. Účastní se odborných seminářů pro lékaře (je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání lékařů), zajímá se také o alternativní přístupy - například homeopatickou léčbu.

Filosofií jejího způsobu léčení je nezatěžovat lidské tělo zbytečně léky, dbát na důsledné vyšetření zdravotního stavu, nepodcenit příznaky nemocí a zdůrazňovat zdravý životní styl jako nejlepší prevenci.

Vyjma působení v soukromé ambulanci také pravidelně pracuje v nemocnici Boskovice na dětské pohotovosti.

Ladislava Juriková

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Brně, maturovala roku 1994 s vyznamenáním. Pracovala v nemocnicích na několika specializovaných odděleních, od roku 2006 vykonává práci zdravotní sestry v ambulanci pro děti a dorost. Účastní se zdravotnických kurzů a dalšího odborného vzdělávání pro sestry.