MUDr. Lenka Košťálová
Praktický lékař pro děti a dorost

Nabízené služby

Kompletní péče o děti a mladistvé od narození do 19 ti let věku (povinné očkování, preventivní prohlídky, léčba nemocí a úrazů, poradenství a konzultace, návštěvní služba pro novorozence)

Dále nabízíme/poskytujeme:

  • Aplikace nepovinných očkování
  • Perforace ušních boltců jehlou a nasazení náušnic
  • Zasílání informací pomocí SMS zpráv
  • Vyšetření hladiny glykemie glukometrem
  • Vyšetření pulsním oxymetrem (měření obsahu kyslíku v krvi)
  • KONTULTACE HOMEOPATIE - hrazeno individuálně
  • TEJPOVÁNÍ - hrazeno individuálně

Ceník související s nepovinným očkováním

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdav. pojištění 200 Kč
Prevenar 13 (doplatek) 500 Kč
Synflorix - úhrada dle věku dítěte plně hrazený
Cervarix, Gardasil9 - úhrada dle věku dítěte

plně hrazený

Ceník výkonů nehrazených z veřejného pojištění

Perforace ušních lalůčků a nasazení náušnic (vlastních)

Perforace jednoho ušního lalůčku s nasazením náušnice

300 Kč

200 Kč

Potvrzení do autoškoly - ř.p. sk. B,C

Potvrzení do autoškoly - ř.p. sk. A

400 Kč

350 Kč

Potvrzení o nástupu do mateřské školy / jeslí (každá další 50 Kč) 200 Kč
Přihláška na SŠ, VŠ (jednotlivě, každá další 50 Kč) 250 Kč
Potvrzení - odklad školní docházky 100 Kč
Potvrzení na tábor, školu v přírodě 200 Kč
Potvrzení o možnosti sportovat ve sport. oddílu 200 Kč
Potvrzení  o způsobilosti na brigádní činnost (kategorie 1) 200 Kč
Školní praxe / praxe určená školou 100 Kč
Vystavení potvrzení o dlouhodobé nepřítomnosti ve škole/zaměstn. 200 Kč

Potravinářský průkaz na dobu určitou (2roky)

Potravinářský průkaz na dobu neurčitou

200 Kč

300 Kč

Ztráta očkovacího/potrav. průkazu a vystavení nového 200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace (vyhotovení do 30dní)

Výpis ze zdravotní dokumentace (do 24 hodin- na vyžádání)

300 Kč

500 Kč

Vypsání pojistné události 250 Kč